برقراری ارتباط

ما به شما کمک می کنیم..

شما، فرزندتان یا بستگانتان قربانی خشونت شده اید؟ ما به سرعت کمک می کنیم و رایگان. وکلا، روانشناسان و مددکاران ما در کنار شما هستند. شبانه روزی. رایگان. ناشناس..

چت فوری

چت فوری

کمک اضطراری آنلاین به طور مستقیم در وب سایت. دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷:00 صبح تا ۸:00 شب مشاوران در دسترس هستند. چت فوری در دسترس است - بدون ورود به سیستم، بدون پیش ثبت نام.


ما اینگونه حمایت می کنیم.

پشتیبانی ما شامل دو حوزه مرتبط نزدیک است که در جریان دادرسی در اختیار شماست.
روش ها کمک می کند:

پشتیبانی از فرآیند روانی

ما می خواهیم که شما در جریان دادرسی تا حد امکان احساس امنیت کنید و از نظر روحی حمایت و پشتیبانی شود..

 • اطلاعات در مورد تمام رویه ها در پلیس و دادگاه ها
 • همراهی شخصی در قرار ملاقات ها درجریان دادرسی
 • کمک در بازجویی های جداگانه

پشتیبانی از فرآیندهای قانونی

ما یک نماینده قانونی به صورت رایگان در اختیاره شما قرار میدهم.

 • مشاوره حقوقی و وکالت توسط وکیل
 • حمایت حقوقی در جریان دادرسی
 • ادعای خسارت در دادرسی کیفری

وزارت دادگستری فدرال هزینه های کمک دادگاه را تقبل می کند. ما با آن کمک می کنیم.

ما به شما کمک میکنیم

اگر قربانی یکی از این جنایات باشید ما در کنار شما هستیم شما را با افراد تماس ذیصلاح در تماس قرار دهد. از طریق تلفن، در چت، رایگان و ناشناس قلدری و/یا نفرت آنلاین افترا تعقیب کردن قربانیان جنایات تروریستی تحریک

خشونت جنسی افترا ضرب وشتم سرقت

 • التنمر و / أو الكراهية عبر الإنترنت
 • تشهير
 • يلاحقني
 • ضحايا الجرائم الإرهابية
 • التحريض
 • عنف جنسي
 • تشهير
 • الفوضى
 • سرقة

قابل دسترسی در همه جا

مخاطبین ما در سراسر اتریش در خدمت شما هستند. ما به شما کمک می کنیم برای کمک به شما در پیدا کردن تسهیلات مناسب برای شما. ابتکار وزارت دادگستری فدرال

Wien
die möwe - Kinderschutz gemeinnützige GmbH - die möwe Kinderschutzzentrum Wien

Börsegasse 9/Top 1, 1010 Wien
تلفن: +43/(0)1/532 15 15 DW: 110, Fax: 532 13 13
اینترنت: www.die-moewe.at
ایمیل: ksz-wien@die-moewe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 17 Uhr
Fr.: 9 - 14 Uhr

Frauen gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und jungen Frauen - Mädchenberatung

Ziegelofengasse 33/2, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/587 10 89, Fax: 587 03 55
اینترنت: maedchenberatung.at
ایمیل: kontakt@maedchenberatung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Gewaltschutzzentrum Burgenland

Waldmüllergasse 1/2, 7400 Oberwart
تلفن: +43/(0)3352/31 420 DW: 12, Fax: 03352 31420 4
اینترنت: www.gewaltschutz.at
ایمیل: burgenland@gewaltschutz.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 9 - 13 Uhr
Do.: 17 - 20 Uhr
Beratungen auch außerhalb der Bürozeiten und in Wohnortnähe

Informationsstelle für Buben*, Burschen* und Männer*

Senefeldergasse 2/25, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)1/6032828, Fax: -11
اینترنت: www.maenner.at
ایمیل: prozessbegleitung@maenner.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Im allgemeinen Journaldienst der Informationsstelle für Männer und der Männerberatung Wien:
Mo. - Do.: 9 - 12 Uhr und 16 - 20 Uhr Fr.: 9 - 15 Uhr
Bereich Opferschutz und Prozessbegleitung am mobilen Handy (0650/6032828)

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

TAMAR - Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder

Wexstraße 22/3/1, 1200 Wien
تلفن: +43/(0)1/334 04 37 12, Fax: 334 04 37 14
اینترنت: tamar.at
ایمیل: beratungsstelle@tamar.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 10 - 12 Uhr
Mi.: 13 - 16 Uhr
Do.: 10 - 12 Uhr und 16 - 17 Uhr

Verein Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt

Rötzergasse 13/8, 1170 Wien
تلفن: +43/(0)1/523 22 22
اینترنت: www.frauenberatung.at
ایمیل: notruf@frauenberatung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonische Beratung:
Mo. - Do.: 10 - 15 Uhr
Persönliche Beratungen und Begleitungen finden auch außerhalb der angegebenen Zeiten statt.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Wien

Holzhausergasse 4/3. Stock, 1020 Wien
تلفن: +43/(0)1/218 32 55, Fax: 120
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.wien@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 18 Uhr
Fr.: 9 - 15 Uhr

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten

Alserbachstraße 18/6, 1090 Wien
تلفن: +43/(0)1/712 14 05
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: office@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 15 Uhr

Wiener Frauenhäuser - Soziale Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen und ihren Kindern Beratungsstelle für Frauen

Vivenotgasse 53/3. Stock, 1120 Wien
تلفن: +43/(0)1/512 38 39, Fax: 512 38 39 40
اینترنت: www.frauenhaeuser-wien.at
ایمیل: best@frauenhaeuser-wien.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 13 Uhr
Mo. und Do.: 15 - 19 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr

Wiener Interventionsstelle gegen familiäre Gewalt

Neubaugasse 1/3, 1070 Wien
تلفن: +43/(0)1/585 32 88 DW: 30, Fax: 585328820
اینترنت: www.interventionsstelle-wien.at
ایمیل: office@interventionsstelle-wien.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8.30 - 20 Uhr
Sa. u. So.: 10.00 - 18 Uhr

ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
Schönbrunner Straße 119/13
Eingang: Am Hundsturm 7
1050 Wien
تلفن.: 0043 1 929 13 99
ایمیل: office@zara.or.at
در دسترس بودن/ساعت کاری:
Mo – Mi: 10.00 – 15.00
Do: 10.00 – 18.00
Fr: 10.00 – 15.00
Niederösterreich
die möwe - Kinderschutz gemeinnützige GmbH - die möwe Kinderschutzzentrum Wien

Börsegasse 9/Top 1, 1010 Wien
تلفن: +43/(0)1/532 15 15 DW: 110, Fax: 532 13 13
اینترنت: www.die-moewe.at
ایمیل: ksz-wien@die-moewe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 17 Uhr
Fr.: 9 - 14 Uhr

die möwe - Kinderschutz gemeinnützige GmbH - Kinderschutzzentrum Mistelbach

Gewerbeschulgasse 2, 2130 Mistelbach
تلفن: +43/(0)2572/20450 DW: 410, Fax: 2572/20 450/450
اینترنت: www.die-moewe.at
ایمیل: ksz-mi@die-moewe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 8 - 14 Uhr
Di.: 8 - 15.30 Uhr
Mi.:8- 12Uhr
Do.:8- 14Uhr

die möwe - Kinderschutz gemeinnützige GmbH - Kinderschutzzentrum Mödling

Neusiedler Str. 1, 2340 Mödling
تلفن: +43/(0)2236/866 100 DW: 510, Fax: 2236/866 100
اینترنت: www.die-moewe.at
ایمیل: ksz-moe@die-moewe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 8 - 13 Uhr
Di.: 8 - 12 Uhr
Mi.: 8 - 13 Uhr

die möwe - Kinderschutz gemeinnützige GmbH - Kinderschutzzentrum Neunkirchen

Bahnstraße 12, 2620 Neunkirchen
تلفن: +43/(0)2635/66 664 DW: 310, Fax: 2635/66664/350
اینترنت: www.die-moewe.at
ایمیل: ksz-nk@die-moewe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 8 - 12.30 Uhr
Di.: 8 - 15 Uhr
Mi.: 8 - 12.30
Uhr Do.: 8 - 12.30 Uhr

die möwe - Kinderschutz gemeinnützige GmbH - Kinderschutzzentrum St. Pölten

Bahnhofsplatz 14/1.Stock, 3100 St. Pölten
تلفن: +43/(0)2742/31 1111 DW: 210, Fax: 2742/31111/250
اینترنت: www.die-moewe.at
ایمیل: ksz-stp@die-moewe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 8 - 15.30 Uhr
Di.: 8 - 16.30 Uhr
Mi.: 8 - 13 Uhr
Fr.: 8 - 13 Uhr

Frauen gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und jungen Frauen - Mädchenberatung

Ziegelofengasse 33/2, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/587 10 89, Fax: 587 03 55
اینترنت: www.maedchenberatung.at
ایمیل: kontakt@maedchenberatung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Frauenberatung Mostviertel

Hauptplatz 21, 3300 Amstetten
تلفن: +43/(0)7472/63297
اینترنت: www.frauenberatung.co.at
ایمیل: info@frauenberatung.co.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Gewaltschutzzentrum Burgenland

Waldmüllergasse 1/2, 7400 Oberwart
تلفن: +43/(0)3352/31 420 DW: 12, Fax: 03352 31420 4
اینترنت: www.gewaltschutz.at
ایمیل: burgenland@gewaltschutz.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 9 - 13 Uhr
Do.: 17 - 20 Uhr
Beratungen auch außerhalb der Bürozeiten und in Wohnortnähe

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich - Gewaltschutzzentrum St. Pölten

Riemerplatz 1/DG, 3100 St. Pölten
تلفن: +43/(0)2742/319 66, Fax: 02742 / 319 66-6
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at/noe
ایمیل: office@gsz-noe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di., Do. und Fr.: 9 - 17 Uhr
Mi.: 14 - 17 Uhr

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich - Außenstelle Wr. Neustadt

Herrengasse 2a /2. Stock, 2700 Wiener Neustadt
تلفن: +43/(0)2622/24 300, Fax: 02622 / 24 300-6
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at/noe
ایمیل: office.wr.neustadt@gewaltschutzzentrum-noe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Do. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Di.: 14 - 16 Uhr

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich - Außenstelle Zwettl

Landstraße 42/1, 3910 Zwettl
تلفن: +43/(0)2822/53 003, Fax: 02822 / 53 155
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at/noe
ایمیل: office.zwettl@gewaltschutzzentrum-noe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Do. und Fr.: 8 - 12 Uhr
Di.: 14 - 16 Uhr

Informationsstelle für Buben*, Burschen* und Männer*

Senefeldergasse 2/25, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)1/6032828, Fax: -11
اینترنت: www.maenner.at
ایمیل: prozessbegleitung@maenner.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Im allgemeinen Journaldienst der Informationsstelle für Männer und der Männerberatung Wien: Mo. - Do.: 9 - 12 Uhr und 16 -20 Uhr
Fr.: 9 - 15 Uhr
Bereich Opferschutz und Prozessbegleitung am mobilen Handy (0650/6032828)

Informationsstelle für Buben*, Burschen* und Männer* u. Männerberatung

Ausstellungsstraße 6, 2020 Hollabrunn
تلفن: +43/(0)1/6032828, Fax: -11
اینترنت: www.maenner.at
ایمیل: prozessbegleitung@maenner.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Im Allgemeinen Beratungsdienst der Informationsstelle für Buben*, Burschen* und Männer* und der Männerberatung Wien, Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr und 16 - 20 Uhr
Mobil ist der Bereich Opferschutz und Prozessbegleitung unter 0650/6032828 erreichbar

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

Kinderschutzzentrum Kidsnest, Gesellschaft zum Schutz von Kindern und Jugendlichen GmbH - Kinderschutzzentrum Amstetten

Anzengruberstraße 3, 1. Stock, 3300 Amstetten
تلفن: +43/(0)7472/65 437
اینترنت: www.kidsnest.at
ایمیل: kinderschutz-am@kidsnest.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonische Beratungszeiten:
Mo., Mi., Do. und Fr.: 9 - 11 Uhr
Di.: 13 - 15 Uhr

Kinderschutzzentrum Kidsnest, Gesellschaft zum Schutz von Kindern und Jugendlichen GmbH - Kinderschutzzentrum Waldviertel Gmünd

Schremser Straße 4, 3950 Gmünd
تلفن: +43/(0)2852/20435, Fax: 02852/ 20 472
اینترنت: www.kidsnest.at
ایمیل: kinderschutz-gd@kidsnest.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonische Beratungszeiten:
Mo., Do. und Fr.: 9 - 11 Uhr
Di. und Mi.: 14 - 16 Uhr

Kinderschutzzentrum Kidsnest, Gesellschaft zum Schutz von Kindern und Jugendlichen GmbH - Kinderschutzzentrum Waldviertel Zwettl

Hammerweg 2, 3910 Zwettl
تلفن: +43/(0)664/830 44 95
اینترنت: www.kidsnest.at
ایمیل: kinderschutz-zt@kidsnest.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonische Beratungszeiten:
Mo., Do. und Fr.: 9 - 11 Uhr
Di. und Mi.: 14 - 16 Uhr

Kinderschutzzentrum RETTET DAS KIND - Burgenland

Unterbergstraße 20, 7000 Eisenstadt
تلفن: +43/(0)2682/64 214
اینترنت: www.kinderschutzzentrum-eisenstadt.at
ایمیل: kinderschutzzentrum@rettet-das-kind-bgld.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 8 - 13 Uhr

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

TAMAR - Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder

Wexstraße 22/3/1, 1200 Wien
تلفن: +43/(0)1/334 04 37 12, Fax: 334 04 37 14
اینترنت: tamar.at
ایمیل: beratungsstelle@tamar.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 10 - 12 Uhr
Mi.: 13 - 16 Uhr
Do.: 10 - 12 Uhr und 16 - 17 Uhr

Verein Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt

Rötzergasse 13/8, 1170 Wien
تلفن: +43/(0)1/523 22 22
اینترنت: www.frauenberatung.at
ایمیل: notruf@frauenberatung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonische Beratung:
Mo. - Do.: 10 - 15 Uhr
Persönliche Beratungen und Begleitungen finden auch außerhalb der angegebenen Zeiten statt

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Amstetten

Wiener Straße 49, 3300 Amstetten
تلفن: +43/(0)2742/774 75, Fax: 2699
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.niederoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Korneuburg

Konrad-Fetty-Gasse 3, 2100 Korneuburg
تلفن: +43/(0)1/271 60 03, Fax: 2199
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.niederoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Krems an der Donau

Arbeitergasse 3/6, 3500 Krems an der Donau
تلفن: +43/(0)2742/774 75, Fax: 2699
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.niederoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit St. Pölten

Julius-Raab-Promenade 27/I/DG, 3107 St. Pölten
تلفن: +43/(0)2742/774 75, Fax: 2699
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.niederoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Wehlistraße (für Korneuburg u. Wr. Neustadt)

Wehlistraße 27B 27B, 1200 Wien
تلفن: +43/(0)1/271 60 03, Fax: 2199
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.niederoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Wr. Neustadt

Engelbrechtgasse 2, 2700 Wr. Neustadt
تلفن: +43/(0)2622/232 94, Fax: 2299
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.niederoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten - Weisser Ring Niederösterreich

Rennbahnstraße 29/Stiege B/3. Stock, 3100 St. Pölten
تلفن: +43/(0)699/13434002
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: noe@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
دوشنبه: ساعت 9 تا 14
سه شنبه: ساعت 9 تا 12
چهارشنبه: ساعت 9 تا 16
جمعه: ساعت 9 تا 14
همچنین با تعیین وقت تلفنی

Oberösterreich
Autonomes Frauenzentrum, Frauennotruf OÖ - Fachberatungsstelle zu sexueller Gewalt

Starhemberggasse 10/2, 4020 Linz
تلفن: +43/(0)732/602200, Fax: 0732-602200-60
اینترنت: www.frauenzentrum.at
ایمیل: hallo@frauenzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
tel. Erreichbarkeit: Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr
Mo. und Do.: 13 - 16 Uhr Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr und Mo. - Do.: 13 - 17 Uhr
Wir beraten und begleiten auch Mädchen ab 14 Jahren, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind!

Balance Institut für Psychotherapie und Familienberatung / Kinderschutzzentrum Balance Außenstelle Bad Ischl

Götzstr. 5, 4820 Bad Ischl
تلفن: +43/(0)6132/28290
اینترنت: www.institut-balance.at
ایمیل: kisz.badischl@institut-balance.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. und Do.: 10 - 12 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Balance Institut für Psychotherapie und Familienberatung / Kinderschutzzentrum Balance, Institut für Psychotherapie, Kinderschutzzentrum, Familienberatungsstelle

Rinnholzplatz 2-3, 4810 Gmunden
تلفن: +43/(0)7612/70739
اینترنت: www.institut-balance.at
ایمیل: gmunden@institut-balance.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonzeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9 - 10 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Frauenberatungsstelle Wels, Frau zu Frau

Martin Luther-Platz 1, 4600 Wels
تلفن: +43/(0)7242/45293
اینترنت: www.frauenberatung-wels.at
ایمیل: frauenberatungsstelle.wels@liwest.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr. 8 - 16 Uhr

Frauenhaus Linz

Postfach 1084, 4021 Linz
تلفن: +43/(0)732/606700
اینترنت: www.frauenhaus-linz.at
ایمیل: office@frauenhaus-linz.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Sa.: 8 - 16 Uhr

Frauennotruf Salzburg

Wolf-Dietrich-Straße 14, 5020 Salzburg
تلفن: +43/(0)662/881100, Fax: 870225
اینترنت: www.frauennotruf-salzburg.at
ایمیل: beratungsstelle@frauennotruf-salzburg.at


Bürozeiten: Mo., Di., Do. 9 - 13 Uhr
Mi. 9 - 16 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr
Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do.: 9 - 13 Uhr
Mi: 9 - 16 Uhr
Fr: 9 - 12 Uhr + nach Vereinbarung

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

Kinderschutzzentrum Innviertel Regionalstelle Ranshofen

Wertheimerplatz 6, 5282 Ranshofen
تلفن: +43/(0)7722/85550, Fax: 07722/85550-22
اینترنت: www.kischu.at
ایمیل: info@kischu.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Büroöffnungszeiten:
Mo., Di., Mi. und Fr.: 9 - 12 Uhr
Do.: 13 - 16 Uhr
Beratungshotline: 07722-85550-147
Mo., Di. und Fr.: 9 - 11 Uhr
Mi. und Do.: 14 - 16 Uhr
Fachl.Beratung und Therapie nach Vereinbarung

Kinderschutzzentrum Innviertel Außenstelle Andorf

Haupstraße 33, 4770 Andorf
تلفن: +43/(0)7722/85550 DW: 147, Fax: 077228555022
اینترنت: www.kischu.at
ایمیل: info@kischu.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Termine nach Vereinbarungen.
Terminkoordinationen erfolgen unter der Hotline-Nummer: 07722/85550-147.
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Fr: 9 - 11 Uhr
Mi. und Do.: 14 - 16 Uhr

Kinderschutzzentrum TANDEM - Hilfszentrum für junge Menschen - Verein Hilfszentrum für junge Menschen - Kinderschutzzentrum TANDEM

Dr.-Koss-Straße 2, 4600 Wels
تلفن: +43/(0)7242/67 163-15, Fax: 07242 45937-14
اینترنت: www.tandem.or.at
ایمیل: info@tandem.or.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch erreichbar:
Mo., Di., Do. und Fr.: 10 . 12 Uhr
Mi.: 14 - 16 Uhr

Kinderschutzzentrum WIGWAM

Leopold-Werndl-Straße 46a, 4400 Steyr
تلفن: +43/(0)7252/41919, Fax: 2
اینترنت: www.wigwam.at
ایمیل: office@wigwam.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه: ساعت 10 تا 12
پنجشنبه: ساعت 13- 15
جمعه: تعطیل
خارج از این زمان ها نیز تعیین وقت خواهد شد!

Kinderschutzzentrum WIGWAM Außenstelle Kirchdorf

Bambergstraße 11, 4560 Kirchdorf
تلفن: +43/(0)7582/51073, Fax: 2
اینترنت: www.wigwam.at
ایمیل: office@wigwam.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Di.: 10 - 11 Uhr
Mi.: 14 - 15 Uhr
Termine werden auch außerhalb dieser Zeiten angeboten

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

Verein für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz, Gewaltschutzzentrum Oberösterreich

Stockhofstraße 40, 4020 Linz
تلفن: +43/(0)732/607760
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at
ایمیل: ooe@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Mi. und Fr.: 9 - 13 Uhr
Di. und Do.: 9 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Verein für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz, Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Regionalstelle Freistadt: BABSI

Ledererstraße 5, 4240 Freistadt
تلفن: +43/(0)7942/72140
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at
ایمیل: ooe@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Di.: 9 - 15.30 Uhr
Do.: 9 - 15.30 Uhr
nach Vereinbarung
Sprechtag Rohrbach: nach Vereinbarung
Sprechtag Perg: nach Vereinbarung

Verein für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz, Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Regionalstelle Gmunden: Ikarus

Franz-Keim-Straße 1, 4810 Gmunden
تلفن: +43/(0)7612/73784
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at
ایمیل: ooe@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Di.: 9 - 15.30 Uhr
Do.: 9 - 15.30 Uhr
nach Vereinbarung
Sprechtag Bad Ischl: nach Vereinbarung

Verein für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz, Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Regionalstelle Ried i.I.

Bahnhofstraße 1a, 4910 Ried i.I.
تلفن: +43/(0)7752/21696
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at
ایمیل: ooe@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Di.: 9 - 15.30 Uhr
Do.: 9 - 15.30 Uhr
nach Vereinbarung

Verein für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz, Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Regionalstelle Steyr

Leopold-Werndl-Straße 50, 4400 Steyr
تلفن: +43/(0)7252/24333
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum.at
ایمیل: ooe@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Di.: 9 - 15.30 Uhr
Do.: 9 - 15.30 Uhr
nach Vereinbarung
Sprechtag Kirchdorf an der Krems nach Vereinbarung

Verein Hilfe für Kinder und Eltern - Kinderschutzzentrum Linz

Kommunalstraße 2, 4020 Linz
تلفن: +43/(0)732/781 666, Fax: 0732/781 666 (20)
اینترنت: www.kinderschutz-linz.at
ایمیل: kisz@kinderschutz-linz.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonzeiten: Mo., Mi. und Do.: 9 - 12 Uhr
Di.: 15 - 17 Uhr
Termine sind nach Vereinbarung auch außerhalb der Telefonzeiten möglich!

Verein IMPULS - Sozialzentrum Vöcklabruck, Hilfe für in Not geratene Menschen IMPULS Kinderschutzzentrum/Familienberatung

Salzburger Straße 18, 4840 Vöcklabruck
تلفن: +43/(0)7672/27775
اینترنت: www.sozialzentrum.org/impuls
ایمیل: impuls@sozialzentrum.org

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonzeiten:
Mo.: 11 - 13 Uhr
Di.: 15 - 17 Uhr
Mi.: 11 - 13 Uhr
Do.: 15 - 17 Uhr
Termine sind nach Vereinbarung auch außerhalb der Telefonzeiten möglich!

Verein IMPULS - Sozialzentrum Vöcklabruck, Hilfe für in Not geratene Menschen Sozialzentrum Vöcklabruck - Hilfe für in Not geratene Menschen

Gmundner Straße 69, 4840 Vöcklabruck
تلفن: +43/(0)7672/75145
اینترنت: www.sozialzentrum.org
ایمیل: verein@sozialzentrum.org

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8 - 12 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Linz

Kollegiumgasse 11, 4020 Linz
تلفن: +43/(0)732/749 56, Fax: 4310
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.oberoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 8.30 - 17 Uhr
Fr.: 8.30 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Ried im Innkreis

Roßmarkt 8-12, 4910 Ried im Innkreis
تلفن: +43/(0)7752/837 63, Fax: 4522
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.oberoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Steyr

Preuenhueberstraße 3, 4400 Steyr
تلفن: +43/(0)7252/456 29, Fax: 4509
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.oberoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 8.30 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Wels

Gärtnerstraße 9, 4600 Wels
تلفن: +43/(0)7242/433 62, Fax: 4111
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.oberoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 8.30 - 17 Uhr
Fr.: 8.30 - 13 Uhr

Volkshilfe Steiermark - gemeinnützige Betriebs GmbH Kinderschutzzentrum Liezen

Sonnenweg 2, 8940 Liezen
تلفن: +43/(0)3612/21002, Fax: 03612 21001 4
اینترنت: www.kinderschutz-zentrum.com
ایمیل: office.kisz.liezen@stmk.volkshilfe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Beratungszeiten nach telefonischer Vereinbarung:
Mo., Di., Mi. und Do.: 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr
Telefonisch sind wir Mo. - Do. von 9 - 12 Uhr sowie von 15 - 16 Uhr erreichbar.

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten Weisser Ring Oberösterreich

Wiener Straße 7-9, 4020 Linz
تلفن: +43/(0)699/13434015
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: ooe@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
سه شنبه: ساعت 12 تا 16
چهارشنبه: ساعت 9 تا 13
پنجشنبه: ساعت 12 تا 16
همچنین با تعیین وقت تلفنی

Salzburg
EVITA, Frauen- und Mädchenberatungsstelle Frauenhaus Pinzgau

Postfach 3, 5760 Saalfelden
تلفن: +43/(0)6582/74 30 21, Fax: 06582/74 30 24
اینترنت: www.frauenhaus-pinzgau.at
ایمیل: frauenhaus@sbg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 8 - 16 Uhr
Fr.: 8 - 13 Uhr
Um telefonische Vereinbarung wird gebeten.
Frauennotruf Innergebirg: Mo. - So.: 0 - 24 Uhr 0664/5006868

Frauennotruf Salzburg

Wolf-Dietrich-Straße 14, 5020 Salzburg
تلفن: +43/(0)662/881100, Fax: 870225
اینترنت: www.frauennotruf-salzburg.at
ایمیل: beratungsstelle@frauennotruf-salzburg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Bürozeiten:
Mo., Di. und Do.: 9 - 13 Uhr
Mi.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr
Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do.: 9 - 13 Uhr
Mi.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr + nach Vereinbarung

Gewaltschutzzentrum Salzburg für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz Gewaltschutzzentrum Salzburg

Paris-Lodron-Straße 3a, 5020 Salzburg
تلفن: +43/(0)662/870 100, Fax: 870 100-44
اینترنت: www.gewaltschutzsalzburg.at
ایمیل: office@gewaltschutzsalzburg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Mi.: 8.30 - 16 Uhr
Do.: 8.30 - 19.30 Uhr
Fr.: 8.30 - 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Gewaltschutzzentrum Salzburg für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz Außenstelle in den Salzburger Landeskliniken

Müllner Hauptstraße 48, Gebäude C1 Gynmed, 5020 Salzburg
تلفن: +43/(0)662/870 100, Fax: 0662 / 870 100 44
اینترنت: www.gewaltschutzsalzburg.at
ایمیل: office@gewaltschutzsalzburg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Mi.: 8.30 - 16 Uhr
Do.: 8.30 - 19.30 Uhr
Fr.: 8.30 - 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Gewaltschutzzentrum Salzburg für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz Regionalstelle Flachgau / Neumarkt

Kirchenstraße 6, 5202 Neumarkt
تلفن: +43/(0)662/870 100, Fax: 0662/ 870 100 - 44
اینترنت: www.gewaltschutzsalzburg.at
ایمیل: office@gewaltschutzsalzburg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Mi.: 8.30 - 16 Uhr
Do.: 8.30 - 19.30 Uhr
Fr.: 8.30 - 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Gewaltschutzzentrum Salzburg für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz Regionalstelle Lungau / Tamsweg

Kapuzinerplatz 1, 5580 Tamsweg
تلفن: +43/(0)662/870 100, Fax: 0662/ 870 100 - 44
اینترنت: www.gewaltschutzsalzburg.at
ایمیل: office@gewaltschutzsalzburg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Mi.: 8.30 - 16 Uhr
Do.: 8.30 - 19.30 Uhr
Fr.: 8.30 - 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Gewaltschutzzentrum Salzburg für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz Regionalstelle Pongau und Pinzgau

Dr. Franz-Hain-Straße 2, 5620 Schwarzach
تلفن: +43/(0)662/870 100, Fax: 0662/ 870 100 44
اینترنت: www.gewaltschutzsalzburg.at
ایمیل: office@gewaltschutzsalzburg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Mi.: 8.30 - 16 Uhr
Do.: 8.30 - 19.30 Uhr
Fr.: 8.30 - 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

Kinderschutzzentrum Salzburg, Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern

Schillerstraße 25 / Stiege Süd, 5020 Salzburg
تلفن: +43/(0)662/44 911 DW: 0, Fax: 0662/44911 - 61
اینترنت: www.kinderschutzzentrum.at
ایمیل: beratung@kinderschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do. 9:00 - 12:00 u. 13:30 - 16:00, 
Fr. 9:00 - 12:00
Ferienzeiten:
Mo. - Fr. 9:00 - 12:00

Kinderschutzzentrum Salzburg, Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern Außenstelle St.Johann im Pongau

Hans-Kappacher-Straße 8, 5600 St.Johann im Pongau
Tel: +43/(0)662/44911
Internet: www.kinderschutzzentrum.at
E-Mail:
beratung@kinderschutzzentrum.at

Erreichbarkeit/Öffnungszeiten:
Mo, Di

Kinderschutzzentrum Salzburg, Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern Außenstelle Zell am See

Strubergasse 39, 5700 Zell am See
تلفن: +43/(0)662/44911
اینترنت: www.kinderschutzzentrum.at
ایمیل: beratung@kinderschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Öffnungszeiten: Mo., Di., und Do.

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Salzburg

Schallmooser Hauptstraße 38, 5020 Salzburg
تلفن: +43/(0)662/65 04 36, Fax: 400
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.salzburg@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 14 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit St. Johann im Pongau

Hans-Kappacher-Straße 8/2/6, 5600 St. Johann im Pongau
تلفن: +43/(0)6412/56 42, Fax: 4
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.salzburg@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Zell am See

Brucker Bundesstraße 104, 5700 Zell am See
تلفن: +43/(0)662/65 04 36, Fax: 400
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.salzburg@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten Weisser Ring Salzburg

Giselakai 43, 5020 Salzburg
تلفن: +43/(0)699/13434005
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: sbg@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
دوشنبه: ساعت 12 تا 15:30
سه شنبه: ساعت 9 تا 16:30
چهارشنبه: ساعت 12 تا 15:30
پنجشنبه: ساعت 9 تا 16:30
جمعه: ساعت 9 تا 14
همچنین با تعیین وقت تلفنی

Kärnten
Belladonna, Frauenberatung und Familienberatung, Zentrum für Frauenkommunikation und Frauenkultur

Paradeisergasse 12/1, 9020 Klagenfurt
تلفن: +43/(0)463/511248
اینترنت: www.frauenberatung-belladonna.at
ایمیل: office@frauenberatung-belladonna.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr
um telefonische Vereinbarung wird gebeten

Gewaltschutzzentrum Kärnten

Radetzkystraße 9, 9020 Klagenfurt
تلفن: +43/(0)463/590 290, Fax: 590 290-10
اینترنت: www.gsz-ktn.at
ایمیل: info@gsz-ktn.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. und Do.: 8 - 20 Uhr
Di., Mi. und Fr.: 8 - 13 Uhr

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

RdK Steiermark GmbH Kinderschutzzentrum DELFI Wolfsberg (KF Kärnten)

Roßmarkt 3, 9400 Wolfsberg
تلفن: +43/(0)4352/30437
اینترنت: www.kisz-ktn.at/wolfsberg
ایمیل: beratung.wolfsberg@ktn.kinderfreunde.org

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Tel. Erreichbarkeit:
Mo., Mi. und Fr.: 09 - 12 Uhr
Di. und Do.: 13 - 15 Uhr

Tiroler Kinder und Jugend GmbH Kinderschutz Lienz

Amlacherstraße 2, 9900 Lienz
تلفن: +43/(0)4852/71440, Fax: 71138
اینترنت: www.kinderschutz-tirol.at
ایمیل: lienz@kinderschutz-tirol.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 8 - 18
Di. und Mi.: 8 - 16
Do.: 8 - 14 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Verein Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens AVS

Fischlstraße 40, 9024 Klagenfurt
تلفن: +43/(0)463/51 20 35 DW: 417
اینترنت: www.avs-sozial.at
ایمیل: mandl@avs-sozial.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 7.30 - 16 Uhr
Fr.: 7.30 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Klagenfurt

Fromillerstraße 29, 9020 Klagenfurt
تلفن: +43/(0)463/546 80, Fax: 299
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.kaernten@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 8 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Spittal/Drau

Bahnhofstraße 18, 9800 Spittal/Drau
تلفن: +43/(0)463/546 80, Fax: 299
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.kaernten@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit St. Andrä

Burgstall 103, 9433 St. Andrä
تلفن: +43/(0)463/546 80, Fax: 299
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.kaernten@neustart.at

تلفن: +43/(0)463/546 80, Fax: 299
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.kaernten@neustart.atدر درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Villach

Trattengasse 18-20, 9500 Villach
تلفن: +43/(0)4242/260 30, Fax: 3
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.kaernten@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten Weisser Ring Kärnten

Villacher Straße 83, 9020 Klagenfurt
تلفن: +43/(0)699/13434009
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: ktn@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
دوشنبه: ساعت 9 تا 14
سه شنبه: ساعت 9 تا 15
چهارشنبه: ساعت 11 تا 17
پنجشنبه: ساعت 9 تا 14
همچنین با تعیین وقت تلفنی

Tirol
EVITA, Frauen- und Mädchenberatungsstelle/Frauennotwohnung Unterland

Oberer Stadtplatz 6/B5, 6330 Kufstein
تلفن: +43/(0)5372/63616
اینترنت: www.evita-frauenberatung.at
ایمیل: office@evita-frauenberatung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
In Kufstein:
Mo.: 08 - 14 Uhr
Di.: 8 - 12 Uhr
Mi.: 8 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Do.: 8 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
In Wörgl im Jugendzentrum:
Josef-Steinbacher-Straße 23
Di.: 13 - 17 Uhr

EVITA, Frauen- und Mädchenberatungsstelle Frauenzentrum Osttirol

Schweizergasse 26, 9900 Lienz
تلفن: +43/(0)4852/267193
اینترنت: www.frauenzentrum-osttirol.at
ایمیل: info@frauenzentrum-osttirol.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8 - 12.30 Uhr
Mo.: 15 - 17 Uhr
Mi.: 16 - 18 Uhr und nach Vereinbarung

Frauen gegen Vergewaltigung Innsbruck - Fachstelle zu sexualisierter Gewalt

Sonnenburgstraße 5/ 1. Stock, 6020 Innsbruck
تلفن: +43/(0)512/574416, Fax: 574416
اینترنت: www.frauen-gegen-vergewaltigung.at
ایمیل: office@frauen-gegen-vergewaltigung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Öffnungszeiten:
Mo. und Fr.: 9 - 12 Uhr
Di. und Do.: 9 - 12 Uhr
Beratungsgespräche sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.
Beratung und Prozessbegleitung können bei Bedarf auch in Landeck in Anspruch genommen werden.

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

Tiroler Kinder und Jugend GmbH Kinderschutz Innsbruck

Museumstraße 11, 2. Stock, 6020 Innsbruck
تلفن: +43/(0)512/55 23 58, Fax: 55 23 58-15
اینترنت: www.kinderschutz-tirol.at
ایمیل: e.luwitsch@kinder-jugend.tirol

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr
Mo. und Di.: 14 - 16 Uhr
Mi. und Do.: 14 - 17 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Tiroler Kinder und Jugend GmbH Kinderschutz Imst

Bundesstraße / Tiroler Straße 3, 6460 Imst
تلفن: +43/(0)5412/63405
اینترنت: www.kinderschutz-tirol.at
ایمیل: imst@kinderschutz-tirol.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 12 Uhr
Di.: 14 - 18 Uhr
Mi.: 14 - 16.30 Uhr
Do.: 14 - 15.30 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Tiroler Kinder und Jugend GmbH Kinderschutz Lienz

Amlacherstraße 2, 9900 Lienz
تلفن: +43/(0)4852/71440, Fax: 71138
اینترنت: www.kinderschutz-tirol.at
ایمیل: lienz@kinderschutz-tirol.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 8 - 18 Uhr
Di. und Mi.: 8 - 16 Uhr
Do.: 8 - 14 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Tiroler Kinder und Jugend GmbH Kinderschutz Wörgl

Bahnhofstraße 53, 6300 Wörgl
تلفن: +43/(0)5332/72148
اینترنت: www.kinderschutz-tirol.at
ایمیل: woergl@kinderschutz-tirol.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 9 - 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Do.: 9 - 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Tiroler Kinder und Jugend GmbH Kinderschutz Reutte

Kohlplatz 7, 6600 Pflach bei Reutte
تلفن: +43/(0)5672/64510
اینترنت: www.kinderschutz-tirol.at
ایمیل: reutte@kinderschutz-tirol.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. und Di.: 8.30 - 12.30 Uhr und 13 - 16.30 Uhr
Mi.: 8.30 - 12 Uhr
Do + Fr geschlossen
und nach telefonischer Vereinbarung
um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Verein für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz Tirol - Gewaltschutzzentrum Tirol Gewaltschutzzentrum Tirol

Maria-Theresien-Straße 42a, 6020 Innsbruck
تلفن: +43/(0)512/571313, Fax: +43 (0)512 573942
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-tirol.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum-tirol.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Standort Innsbruck
Mo. - Mi.: 9 - 13 Uhr
Do.: 9 - 20 Uhr
Fr. 9 - 13 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Regionalstelle Kitzbühel
Tel.: +43 (0)664 4507105
Termine nach Vereinbarung

Regionalstelle Landeck
Tel.: +43 (0)664 2571767
Termine nach Vereinbarung

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Imst

Ing.-Baller-Straße 1, 6460 Imst
تلفن: +43/(0)512/58 04 04, Fax: 15
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.tirol@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Innsbruck

Andreas-Hofer-Straße 46/3. Stock, 6020 Innsbruck
تلفن: +43/(0)512/58 04 04, Fax: 15
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.tirol@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Lienz

Amlacher Straße 2/Stiege 3/2. Stock, 9900 Lienz
تلفن: +43/(0)512/58 04 04, Fax: 15
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.tirol@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Wörgl

Kanzler-Biener-Straße 16, 6300 Wörgl
تلفن: +43/(0)512/58 04 04, Fax: 15
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.tirol@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten Weisser Ring Tirol

Adamgasse 11, 6020 Innsbruck
تلفن: +43/(0)699/13434006
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: tirol@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
دوشنبه: ساعت 10 تا 12
سه شنبه: ساعت 9 تا 16
پنجشنبه: ساعت 9 تا 16
جمعه: ساعت 9 تا 15
همچنین با تعیین وقت تلفنی

Steiermark
Beratungsstelle TARA - Beratung, Therapie und Prävention bei sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Haydngasse 7/EG/1, 8010 Graz
تلفن: +43/(0)316/31 80 77, Fax: 31 80 77 / 6
اینترنت: www.taraweb.at
ایمیل: office@taraweb.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. und Fr.: 8 - 12 Uhr
Mi. und Do.: 12 - 17 Uhr

Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GFSG KITZ Psychosoziale Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche / Kinderschutzzentrum

Dechant-Thaller-Strasse 39/1, 8430 Leibnitz
تلفن: +43/(0)3452/85 700, Fax: 849
اینترنت: www.gfsg.at
ایمیل: kitz@gfsg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Do. und Fr.: 9 - 13 Uhr
Di.: 12 - 17 Uhr
Mi.: 9 - 11 Uhr
und Nach Vereinbarung

Gewaltschutzzentrum Burgenland

Waldmüllergasse 1/2, 7400 Oberwart
تلفن: +43/(0)3352/31 420 DW: 12, Fax: 03352 31420 4
اینترنت: www.gewaltschutz.at
ایمیل: burgenland@gewaltschutz.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 9 - 13 Uhr
Do.: 17 - 20 Uhr
Beratungen auch außerhalb der Bürozeiten und in Wohnortnähe

Gewaltschutzzentrum Steiermark

Granatengasse 4/II, 8020 Graz
تلفن: +43/(0)316/774199, Fax: 0316 774199 4
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Mi.: 8 - 20 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
Bereitschaftstelefon:
Mo. - Do.: 16 - 22 Uhr
Fr.: 14 - 22 Uhr

Gewaltschutzzentrum Steiermark Außenstelle Bruck

Roseggerstraße 24, 8600 Bruck an der Mur
تلفن: +43/(0)316/774199, Fax: 4
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Mi.: 8 - 20 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
Bereitschaftstelefon:
Mo. - Do.: 16 - 22 Uhr
Fr.: 14 - 22 Uhr
Sprechstunden in der Außenstelle Bruck mittwochs (tel. Terminvereinbarung zu oben angeführten Zeiten)

Gewaltschutzzentrum Steiermark Außenstelle Feldbach

Hauptplatz 30, 8330 Feldbach
تلفن: +43/(0)316/774199, Fax: 4
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Mi.: 8 - 20 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
Bereitschaftstelefon:
Mo. - Do.: 16 - 22 Uhr
Fr.: 14 - 22 Uhr
Sprechstunden in der Außenstelle Feldbach Mo.s (tel. Terminvereinbarung zu oben angeführten Zeiten)

Gewaltschutzzentrum Steiermark Außenstelle Hartberg

Rot-Kreuz-Platz 1, 8230 Hartberg
تلفن: +43/(0)316/774199, Fax: 4
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Mi.: 8 - 20 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
Bereitschaftstelefon:
Mo. - Do.: 16 - 22 Uhr
Fr.: 14 - 22 Uhr
Sprechstunden in der Außenstelle Hartberg dienstags (tel. Terminvereinbarung zu oben angeführten Zeiten)

Gewaltschutzzentrum Steiermark Außenstelle Leibnitz

Dechant-Thaller-Straße 39, 8430 Leibnitz
تلفن: +43/(0)316/774199, Fax: 4
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Mi.: 8 - 20 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
Bereitschaftstelefon:
Mo. - Do.: 16 - 22 Uhr
Fr.: 14 - 22 Uhr
Sprechstunden in der Außenstelle Leibnitz dienstags (tel. Terminvereinbarung zu oben angeführten Zeiten)

Gewaltschutzzentrum Steiermark Außenstelle Leoben

Franz-Josef-Straße 25, 8700 Leoben
تلفن: +43/(0)316/774199, Fax: 4
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Mi.: 8 - 20 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
Bereitschaftstelefon:
Mo. - Do.: 16 - 22 Uhr
Fr.: 14 - 22 Uhr
Sprechstunden in der Außenstelle Leoben dienstags (tel. Terminvereinbarung zu oben angeführten Zeiten)

Gewaltschutzzentrum Steiermark Außenstelle Liezen

Selzthaler Straße 13 4/I, 8940 Liezen
تلفن: +43/(0)316/774199, Fax: 4
اینترنت: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
ایمیل: office@gewaltschutzzentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonisch:
Mo., Di. und Do.: 8 - 16 Uhr
Mi.: 8 - 20 Uhr
Fr.: 8 - 14 Uhr
Bereitschaftstelefon:
Mo. - Do.: 16 - 22 Uhr
Fr.: 14 - 22 Uhr
Sprechstunden in der Außenstelle Liezen mittwochs (tel. Terminvereinbarung zu oben angeführten Zeiten)

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

Kinderfreunde Steiermark Kinderschutzzentrum Oberes Murtal, Knittelfeld

Herrengasse 23/3, 8720 Knittelfeld
تلفن: +43/(0)3512/75741, Fax: 03512/75741
اینترنت: www.kinderschutzzentrum.net
ایمیل: kinderschutzzentrum.o.m@gmx.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8 - 18 Uhr, Termine nach Vereinbarung
Krisentelefon:
Mo. - Fr.: 13 - 18 Uhr, 0664/805537-0, -1, -2, 3

Kinderfreunde Steiermark Kinderschutzzentrum Südoststeiermark

Schillerstraße 8, 8330 Feldbach
تلفن: +43/(0)660/8555345, Fax: 0351275741
اینترنت: www.kinderfreunde-steiermark.at
ایمیل: Kisz-so@kinderfreunde-steiermark.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 12 Uhr
Di. und Do.: 13 - 16 Uhr, Termine nach Vereinbarung

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

RdK Steiermark GmbH Prozessbegleitung Graz/Graz-Umgebung RdK Steiermark GmbH

Merangasse 12, 8010 Graz
تلفن: +43/(0)316/83 16 90, Fax: DW 20
اینترنت: www.rettet-das-kind-stmk.at
ایمیل: prozessbegleitung.graz@rettet-das-kind-stmk.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten:
Mo. - Do.: 8.30 - 16 Uhr
Fr.: 8.30 - 12 Uhr

RdK Steiermark GmbH Kinderschutzzentrum Bruck-Kapfenberg

Wienerstraße 2 / 1. OG, 8605 Kapfenberg
تلفن: +43/(0)3862/224 30, Fax: 03862 224 30 9
اینترنت: www.rettet-das-kind-stmk.at
ایمیل: office@kiszkapfenberg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 9 - 16 Uhr
Di.: 9 - 16 Uhr
Mi.: 14 - 18 Uhr
Do.: 9 - 16 Uhr

RdK Steiermark GmbH Kinderschutzzentrum Deutschlandsberg

Unterer Platz 7c, 1. Stock, 8530 Deutschlandsberg
تلفن: +43/(0)3462/6747, Fax: 03462 6747 62
اینترنت: www.rettet-das-kind-stmk.at
ایمیل: office@kiszdeutschlandsberg.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 9 - 12 Uhr
Di.: 9 - 16 Uhr
Mi.: 12 - 16 Uhr
Do.: 9 - 17 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr

RdK Steiermark GmbH Kinderschutzzentrum Weiz

Franz-Pichler-Straße 24, 8160 Weiz
تلفن: +43/(0)3172/42559, Fax: 03172 42559 35
اینترنت: www.rettet-das-kind-stmk.at
ایمیل: office@kiszweiz.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.: 9 - 12 Uhr
Di.: 14 - 18 Uhr
Mi.: 13 - 16 Uhr
Do.: 13 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr

Verein Frauenhäuser Steiermark, Verein zur Soforthilfe für bedrohte und misshandelte Frauen und deren Kinder Frauenhaus Graz

Postfach 30, 8006 Graz
تلفن: +43/(0)316/42 99 00, Fax: 0316/42 99 00/18
اینترنت: www.frauenhaeuser.at
ایمیل: office@frauenhaeuser.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - So.: 0 - 24 Uhr

Verein Frauenhäuser Steiermark, Verein zur Soforthilfe für bedrohte und misshandelte Frauen und deren Kinder Frauenhaus Kapfenberg

Postfach 30, 8006 Graz
تلفن: +43/(0)316/42 99 00, Fax: 0316/42 99 00/18
اینترنت: www.frauenhaeuser.at
ایمیل: office@frauenhaeuser.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - So.: 0 - 24 Uhr

Verein Hilfe für Kinder und Eltern - Kinderschutzzentrum Graz

Griesplatz 32, 8020 Graz
تلفن: +43/(0)316/83 19 41, Fax: 831941-6
اینترنت: www.kinderschutz-zentrum.at
ایمیل: graz@kinderschutz-zentrum.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.: 8 - 18 Uhr
Telefonzeiten:
Mo. und Mi.: 11 - 13 Uhr
Mo., Di., Mi. und Do.: 15 - 17 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Graz

Arche Noah 8-10, 8020 Graz
تلفن: +43/(0)316/82 02 34, Fax: 44
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.steiermark@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
دوشنبه - پنجشنبه: ساعت 8:30 تا 16
جمعه: ساعت 8:30 تا 13

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Judenburg

Hauptplatz 4/1. Stock, 8750 Judenburg
تلفن: +43/(0)3572/836 80, Fax: 15
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.steiermark@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Di. und Mi.: 9 - 15 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Kapfenberg

Wiener Straße 60, 8605 Kapfenberg
تلفن: +43/(0)3862/581 21, Fax: 4
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.steiermark@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8.30 - 12 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Leoben

Parkstraße 11/2. Stock, 8700 Leoben
تلفن: +43/(0)3842/451 77, Fax: 50
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.steiermark@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Liezen

Hauptstraße 4/3. Stock, 8940 Liezen
تلفن: +43/(0)3612/248 89, Fax: 4
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.steiermark@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8.30 - 12 Uhr

Volkshilfe Steiermark - gemeinnützige Betriebs GmbH Kinderschutzzentrum Liezen

Sonnenweg 2, 8940 Liezen
تلفن: +43/(0)3612/21002, Fax: 03612 21001 4
اینترنت: www.kinderschutz-zentrum.com
ایمیل: office.kisz.liezen@stmk.volkshilfe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Beratungszeiten nach telefonischer Vereinbarung:
Mo., Di., Mi. und Do.: 9 - 12 Uhr, 13 - 18 Uhr
Telefonisch sind wir Mo. - Do. von 9 - 12 Uhr sowie von 15 - 16 Uhr erreichbar.

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten Weisser Ring Steiermark

Hans Sachs Gasse 10/3/22, 8020 Graz
تلفن: +43/(0)699/13434008
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: stmk@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
دوشنبه: ساعت 9 تا 15
سه شنبه: ساعت 9 تا 15
چهارشنبه: ساعت 8 تا 18
پنجشنبه: ساعت 8 تا 12
جمعه: ساعت 8 تا 15

Vorarlberg
Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 10 - 16 Uhr
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

Institut für Sozialdienste ifs Gewaltschutzstelle

Johannitergasse 6, 6800 Feldkirch
تلفن: +43/(0)5/1755 DW: 535, Fax: 9535
اینترنت: http://www.ifs.at
ایمیل: gewaltschutzstelle@ifs.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8 - 13 Uhr
Mo. und Do.: 13 - 16 Uhr
Terminvereinbarungen auch außerhalb der Öffnungszeiten

Institut für Sozialdienste ifs Kinderschutz

Marktplatz 3, 6850 Dornbirn
تلفن: +43/(0)5/1755 DW: 505
اینترنت: http://www.ifs.at
ایمیل: kinderschutz@ifs.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 8 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Bregenz

Römerstraße 1-3/1. Stock, 6901 Bregenz
تلفن: +43/(0)5574/455 90, Fax: 6122
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.vorarlberg@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Feldkirch

Rösslepark 1a/B7, 6800 Feldkirch
تلفن: +43/(0)5574/455 90, Fax: 6122
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.vorarlberg@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten Weisser Ring Vorarlberg

Marktplatz 10, 6850 Dornbirn
تلفن: +43/(0)699/13434003
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: vlbg@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
تعیین وقت بصورت تلفنی

Burgenland
Frauen gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und jungen Frauen - Mädchenberatung

Ziegelofengasse 33/2, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/587 10 89, Fax: 587 03 55
اینترنت: maedchenberatung.at
ایمیل: kontakt@maedchenberatung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Gewaltschutzzentrum Burgenland

Waldmüllergasse 1/2, 7400 Oberwart
تلفن: +43/(0)3352/31 420 DW: 12, Fax: 03352 31420 4
اینترنت: www.gewaltschutz.at
ایمیل: burgenland@gewaltschutz.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Fr.: 9 - 13 Uhr
Do.: 17 - 20 Uhr
Beratungen auch außerhalb der Bürozeiten und in Wohnortnähe

Informationsstelle für Buben*, Burschen* und Männer*

Senefeldergasse 2/25, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)1/6032828, Fax: -11
اینترنت: www.maenner.at
ایمیل: prozessbegleitung@maenner.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Im allgemeinen Journaldienst der Informationsstelle für Männer und der Männerberatung Wien:
Mo. - Do.: 9 - 12 und 16 - 20 Uhr
Fr. von 9 - 15 Uhr
Bereich Opferschutz und Prozessbegleitung am mobilen Handy (0650/6032828)

Institut für Frauen- und Männergesundheit MEN VIA, Männergesundheitszentrum

Kundratstraße 3, 1100 Wien
تلفن: +43/(0)699/10506454
اینترنت: http://www.men-center.at/via.html
ایمیل: manfred.buchner@extern.wienkav.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo.- Fr.: 10 - 16 Uhr.
Weitere Kontaktperson, insbesondere Vertretung bei Krankenstand und Urlaub:
Mag. Markus Zingerle: markus.zingerle@wienkav.at , +43 (0) 699 17482186

Kinderschutzzentrum RETTET DAS KIND - Burgenland

Unterbergstraße 20, 7000 Eisenstadt
تلفن: +43/(0)2682/64 214
اینترنت: www.kinderschutzzentrum-eisenstadt.at
ایمیل: kinderschutzzentrum@rettet-das-kind-bgld.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 8 - 13 Uhr

LEFÖ - Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (IBF)- LEFÖ-IBF

Lederergasse 35/12-15, 1080 Wien
تلفن: +43/(0)1/7969298, Fax: 7969298-21
اینترنت: lefoe.at
ایمیل: ibf@lefoe.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo., Di. und Fr.: 9 - 14 Uhr
Do.: 14 - 19 Uhr

Verein Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt

Rötzergasse 13/8, 1170 Wien
تلفن: +43/(0)1/523 22 22
اینترنت: www.frauenberatung.at
ایمیل: notruf@frauenberatung.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Telefonische Beratung:
Mo. - Do.: 10 - 15 Uhr
Persönliche Beratungen und Begleitungen finden auch außerhalb der angegebenen Zeiten statt

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit NEUSTART

Castelligasse 17, 1050 Wien
تلفن: +43/(0)1/545 95 60 DW: 1201, Fax: 1050
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: bernd.glaeser@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Eisenstadt

Johann-Permayer-Straße 3/1. Stock, 7000 Eisenstadt
تلفن: +43/(0)2682/676 96, Fax: 2417
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.burgenland@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Oberwart

Wiener Straße 4, 7400 Oberwart
تلفن: +43/(0)3352/349 90, Fax: 2515
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.burgenland@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Terminvereinbarungen sind via E-Mail oder telefonisch möglich.

Verein Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit Wr. Neustadt

Engelbrechtgasse 2, 2700 Wr. Neustadt
تلفن: +43/(0)2622/232 94, Fax: 2299
اینترنت: www.neustart.at
ایمیل: office.niederoesterreich@neustart.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 13 Uhr

Weisser Ring - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Verbrechensopfern und zur Verhütung von Straftaten Weisser Ring Burgenland

Alserbachstraße 18/6, 1090 Wien
تلفن: +43/(0)1/712 14 05
اینترنت: www.weisser-ring.at
ایمیل: bgld@weisser-ring.at

در درسترس بودن/ ساعات بازگشایی:
Mo. - Do.: 9 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 15 Uhr